Mentalno zdravlja kao kreativni proces: dramske radionice s mladima

Kazališna družina KUFER započinje s realizacijom projekta „Mentalno zdravlje kao kreativni proces: dramske radionice s mladima“ u suradnji s partnerima SPID-om, BoliMe i KunstTeatrom! Program dramskih radionica trajat će godinu dana kroz pet zasebnih ciklusa, s pet različitih dramskih pisaca, psihologom, redateljem i profesionalnim glumcima.

Namijenjen je mladima u dobi od 18 do 25 godina, radionice su besplatne, a broj polaznika je ograničen. Više informacija o projektu dostupno je na linku mzkp.hr.

Radionice se u cijelosti održavaju online, dva puta tjedno u večernjem terminu. Svaki pojedinačni radionički proces traje dva mjeseca, a taj dvomjesečni ciklus vodi redatelj i dramaturg Ivan Penović uz još jednog suvremenog dramskog autora i dvoje glumaca te uz stručnu podršku psihologa i gestalt psihoterapeuta Mihaela Kozine. Dramski pisci Ivana Vuković, Ivor Martinić, Nikolina Rafaj, Ivana Đula i Anita Čeko svakog će polaznika uputiti u kreativni proces dramskog pisanja, pružiti alate za kreiranje dramskog lika i naučiti kako vlastite dvojbe, razmišljanja i emocije prenijeti na papir i pretvoriti u scensku situaciju ili novi dramski tekst. Fokus radionice biti će na vježbama dramskog pisanja i na analizi predloška.

U sigurnom okruženju i uz stručnu umjetničku i psihološku pomoć polaznici će proći dvostruki proces – rastvaranje polazišnog teksta, predloška ili ideje te stvaranje novog teksta na temelju vlastitog iskustva. Scensko postavljanje novonastalog teksta u formi je koncertnog čitanja u kojem sudjeluju dva glumca i redatelj, a tekst se postavlja na sceni KunstTeatra.

Polaznici se mogu prijaviti na jedan od ciklusa radionica:

Prvi ciklus – od 1. veljače do 12. ožujka 2022. (Ivana Vuković)

Drugi ciklus – od 29. ožujka do 7. svibnja 2022. (Ivor Martinić)

Treći ciklus – od 31. svibnja do 9. srpnja 2022. (Nikolina Rafaj)

Četvrti ciklus – od 16. kolovoza do 24. rujna 2022. (Ivana Đula)

Peti ciklus – od 4. listopada do 12. studenog 2022. (Anita Čeko)

Osim na dramskim radionicama, polaznici će imati priliku sudjelovati i u tri participativne tribine „PRIČAMO x mzkp.hr“ koje će voditi stručnjaci iz područja mentalnog zdravlja mladih. Tribine će se održati online 22. siječnja, 26. svibnja i 27. rujna 2022. u 19 sati, a moderator tribina mladi je glumac Adrian Pezdirc, ujedno i jedan od osnivača inicijative BoliMe. Na prvoj tribini 22. siječnja 2022. gost je psihijatar Hrvoje Handl. Prijave na tribine dostupne su na istom linku, a na njima mogu sudjelovati baš svi.

Prijave na radionice i tribine otvorene su od 15. siječnja!

Ciljevi i rezultati projekta:

Putem aktivnosti online radionica i participativnih tribina ostvaruje se glavni cilj projekta, odnosno povećanje socijalne uključivosti mladih od 18 do 25 godina u umjetničke aktivnosti te poticanje razvoja socijalnih i kreativnih vještina mladih, promocija suvremenog hrvatskog dramskog pisma, upoznavanje mladih s izvedbenim tendencijama mlađe generacije umjetnika i stjecanje iskustva kazališnog procesa rada.

Detaljan kalendar aktivnosti dostupan je ovdje.

 

 

TOP